TELEFON:
- dla czytelników: 95 752 10 10
- do administracji: 95 749 77 82
- do księgowości: 95 749 77 83
E-MAIL:
- dla czytelników:
informatorium@biblioteka.kostrzyn.pl
- do administracji:
biuro@biblioteka.kostrzyn.pl

BIBLIOTEKA

 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad Odrą działają:

Oddział dla dorosłych i młodzieży (dla czytelników od 16 lat),

Oddział dla dzieci i młodzieży (dla czytelników do 16 lat).

 

W skład każdego oddziału wchodzą: 

1. Wypożyczalnia

(literatura piękna i popularnonaukowa wypożyczana na zewnątrz),

2. Czytelnia

(literatura piękna i popularnonaukowa udostępniana na miejscu),

3. Czytelnia prasy

(5 tytułów aktualnej prasy: Nasz Kostrzyn, Kostrzyński Flesz, Kormoran, Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza),

4. Czytelnia internetowa

(8 stanowisk komputerowe

z bezpłatnym dostępem do Internetu

i z odpłatną możliwością drukowania, kopiowania, skanowania, faksowania).

HOT-SPOT – na terenie całej biblioteki działa bezpłatna bezprzewodowa sieć internetowa.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą prowadzi również Punkt Książki Mówionej (nagrania czytanej przez lektora klasyki polskiej i obcej, współczesnej literatury pięknej i popularnonaukowej), nad którym opiekę sprawuje Oddział dla Osób Specjalnej Troski Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, dowożąc zestawy kaset magnetofonowych (których wypożyczanie odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku książek) oraz posiada własne Punkty Biblioteczne.