KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą pozyskała w grudniu 2015 roku 30.000 zł z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015, realizowanego przez Instytut Książki. Wkład własny w wysokości 5.500 zł zapewniło Miasto Kostrzyn nad Odrą. Uzyskane środki zostały przeznaczone na zakup 8 komputerów all-in-one.

 

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.


W poprzedniej edycji programu, w roku 2012, pozyskaliśmy 20.000 zł, za które kupiliśmy 6 komputerów z monitorami (4 dla czytelników i 2 dla pracowników biblioteki) oraz urządzenie wielofunkcyjne.

 

 

 

 

Zakup komputerów dofinansowano
ze środków Instytutu Książki